Hallinto

Seurakuntajärjestyksen mukaan ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää seurakuntakokous, joka valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan

 • seurakunnan johtajana toimivan hallituksen puheenjohtajan ja
 • hallituksen.

Seurakunnan luottamushenkilöitä ovat:

 • hallituksen puheenjohtaja;
 • hallituksen varapuheenjohtaja;
 • hallituksen sihteeri;
 • rahastonhoitaja;
 • isännöitsijä;
 • seurakunnan edustajat muilla paikkakunnilla.

Seurakunnan toimihenkilöitä ovat:

 • imaami;
 • muezzinit;
 • opettaja;
 • kanslisti.

Hallituksen asettamat johtosäännön mukaiset toimikunnat:

 • uskonnollisten asioiden toimikunta;
 • sosiaaliasioiden toimikunta;
 • hautaus- ja hautausmaa-asioiden toimikunta;
 • äidinkielellisten asioiden toimikunta;
 • tiedotus- ja hallinnollisten asioiden toimikunta;
 • taloudellisten asioiden toimikunta;
 • ulkoasioiden toimikunta.